Máy chà sàn liên hợp EUROMAC

Liên hệ

POWER SUPPLY: Battery
AUTOMATION: Automatic
OPERATION TYPE: Ride-on Scrubber
BRUSH HARDNESS: Hard brush
BRUSH STRUCTURE: Drum Type
CONTROL: CNC
Mã: ERM B50 Danh mục: