Máy chà sàn liên hợp đẩy tay EUROMAC

Liên hệ

POWER SUPPLY: Electricity
AUTOMATION: Automatic
OPERATION TYPE: Ride-on Scrubber
BRUSH HARDNESS: Hard brush
BRUSH STRUCTURE: Drum Type
CONTROL: CNC
Mã: ERM E50 Danh mục: